Pregled

Sistem sledljivosti omogoča spremljanje tobačnih izdelkov po dobavni verigi (prepoznavanje) in organom omogoča, da določijo možne točke preusmeritve iz dobavne verige ali vanjo (sledenje).

Sledenje je mogoče le, če so tobačni izdelki označeni s posebnimi identifikacijskimi oznakami (ki vsebujejo predhodno določene informacije, kot so poreklo in datum proizvodnje, namembni kraj itd.). To omogoča njihovo identifikacijo, prepoznavanje in sledenje po celotni dobavni verigi ter prenos povezanih informacij v pomnilnik za shranjevanje podatkov.

Posebna identifikacijska oznaka je alfanumerična oznaka, ki je kodirana na nosilcu podatkov za strojno branje (npr. skeniranje). Nosilci podatkov so pogosto v obliki optične (eno- ali dvodimenzionalne) črtne kode, ki je na zavojček izdelka nameščena tako, da je ni mogoče odstraniti.